Rintakehän epämuodostumat

Rintakehän epämuodostumia esiintyy 2%: lla ihmisistä. Luun ja rustokudosten muutokset (viat) vähentävät sekä rinnassa olevaa tukitoimintoa että tarvittavaa liikkuvuutta. Rintakehän epämuodostumat (rintalastat ja kylkiluut) eivät ole pelkästään kosmeettisia vikoja ja aiheuttavat paitsi psykologisia ongelmia, myös usein rintakehän toimintahäiriöitä (sydän- ja verisuonijärjestelmä ja hengitysjärjestelmä).

syistä

Rintakehän epämuodostumisen syyt voivat olla joko synnynnäisiä tai hankittuja. Tärkeimmät syyt ovat seuraavat:

 • kyfoosi
 • skolioosi
 • Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus
 • Marfanin oireyhtymä
 • Osteogeneesin poikkeavuudet
 • achondroplasia
 • Turnerin oireyhtymä
 • Downin oireyhtymä
 • keuhkolaajentuma
 • riisitauti
 • Keelin epämuodostuma
 • Suppilon rintakehä
 • Sisäinen ruoansulatus
 • Puolan oireyhtymä
 • Vaimo-oireyhtymä
 • Riban synnynnäiset poikkeavuudet
 • astma
 • Sikiön rintalastan epätäydellinen fuusio
 • Rintalihaksen synnynnäinen poissaolo
 • Ankyloiva spondylitis
 • Tulehduksellinen niveltulehdus
 • osteomalasia

Kliinisessä käytännössä yleisin suppilon rintakehän epämuodostuma ja kiertyvä epämuodostuma.

Suppilon rintakehän epämuodostuma (upotettu rintakehä)

Sieni-rintakehän epämuodostuma (upotettu rintakehä) on ylivoimaisesti yleisin rintakehän epämuodostuma ja se esiintyy 1 tapauksessa 400 vastasyntyneeltä. Keelimäinen epämuodostuma, joka on toiseksi yleisin muoto muodonmuutoksesta, löytyy 5 kertaa vähemmän kuin suppilon rinnassa.

Suppilon epämuodostumisen etiologia

On olemassa useita teorioita, jotka selittävät tämän kannan kehittymisen, mutta etiologia on edelleen epäselvä. Jotkut kirjoittajat uskovat, että suppilon epämuodostumisen kehittyminen voi johtua rannikkorustan ylikasvusta, joka syrjäyttää rintalastan takaosan. Diafragman, ricketien tai lisääntyneen intrauteriinipaineen poikkeavuuksien on myös oletettava, että ne myötävaikuttavat rintalastan takaosan siirtymiseen. Usein suppilon epämuodostuman ja muiden tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien, kuten Marfanin oireyhtymän, välinen yhteys viittaa siihen, että epämuodostumat johtuvat jossain määrin sidekudoksen poikkeavuuksista. Geneettinen determinismi löytyy myös 40%: lla potilaista, joilla on kielletty epämuodostuma.

Kliiniset oireet

Suppilonmuotoinen rintakehä voi ilmetä niin pienenä vikana kuin voimakkaana vikana, jossa rintalastan ulottuu lähes nikamiin. Vian esiintyminen johtuu kahdesta tekijästä: (1) rintalastan takaosan kulman aste ja kallion rintakehän takakulmauksen aste rinteiden kiinnityskohdassa rintalastalle. Jos lisäksi on lisäksi rintalastan epäsymmetriaa tai rustotyyppistä epäsymmetriaa, kirurginen hoito muuttuu teknisesti monimutkaisemmaksi.

Suppilon epämuodostuma tapahtuu yleensä syntymän tai pian syntymän jälkeen. Deformaatio etenee usein ja syvennyksen syvyys kasvaa lapsen kasvaessa. Rinnan syvyys on yleisempää miehillä kuin naisilla, suhteessa 6: 1. Rinnan syvyys voidaan yhdistää muihin synnynnäisiin poikkeavuuksiin, kuten kalvon poikkeavuuksiin. 2%: lla potilaista upotettu rintakehä liittyy sydämen synnynnäisiin poikkeavuuksiin. Marfan-oireyhtymän diagnoosi voidaan ehdottaa potilaille, joilla on tyypillinen kehon tapa.

On olemassa useita menetelmiä epämuodostuman vakavuuden kvantifioimiseksi suppilon rintakehässä, joka tavallisesti edellyttää etäisyyden mittaamista rintalastasta selkärangan. Ehkä yleisimmin käytetty menetelmä on Hallerin menetelmä, joka käyttää CT: stä peräisin olevaa sivuttaisen etäisyyden suhdetta anteroposterioriin. Hallerin järjestelmässä 3,25 tai korkeampi piste osoittaa vakavan vian, joka vaatii kirurgista interventiota.

Suppilon rinnassa ei ole erityistä fysiologista vaikutusta imeväisiin tai lapsiin. Joillakin lapsilla on kipua rintalastassa tai rannikkoruskossa, erityisesti voimakkaan rasituksen jälkeen. Muilla lapsilla voi olla syke, joka saattaa liittyä mitraaliventtiilin prolapsiin, joka esiintyy yleensä potilailla, joilla on upotettu rintakehä. Jotkut potilaat voivat tuntea veren liikkeen kohinaa, joka johtuu siitä, että keuhkovaltimo on lähellä rintalastaa ja potilas voi havaita veren kohinanpoiston systolin aikana.

Toisinaan potilaalla, jolla on suppilon rintakehä, esiintyy astmaa, mutta havaitaan, että epämuodostuksella ei ole selvää vaikutusta astman kliiniseen kulkuun. Suppilon muodonmuutos vaikuttaa sydän- ja verisuonijärjestelmään, ja havainnot ovat osoittaneet, että muodonmuutoksen kirurgisen korjauksen jälkeen sydän- ja verisuonijärjestelmän toiminnot paranevat merkittävästi.

Keelin epämuodostuma

Squamous deformiteetti on rinnakkaisseinän toiseksi yleisin synnynnäinen epämuodostuma. Pectus carinatum on noin 7% kaikista etureunan seinämän epämuodostumista. Se on yleisempää pojilla kuin tytöillä (suhde 4: 1). Tämä epämuodostuma on pääsääntöisesti jo syntymässä ja pyrkii etenemään lapsen kasvaessa. Keelimäinen epämuodostuma on rintakehän ulkonema ja se on itse asiassa joukko epämuodostumia, joihin kuuluu kaulavaltimon rustoa ja rintalastaa. Osteokondraalisen ruston muutokset voivat olla sekä yksipuolisia että kaksipuolisia. Lisäksi rintalastan ulkonema voi olla sekä suuri että merkityksetön. Vika voi olla epäsymmetrinen, mikä aiheuttaa rintalastan pyörimisen masennuksella toisaalta ja pullistumisen toisella puolella.

syyoppi

Kääntyneen epämuodostuman patogeeni sekä suppilon muodonmuutos eivät ole selvät. On ehdotettu, että tämä johtuu kylkiluun tai osteokondraalisen ruston liiallisesta kasvusta. On tietty geneettinen determinismi keeled kanta. Niinpä 26 prosentissa tapauksista tällainen muodonmuutos oli perhehistoria. Lisäksi 15%: ssa tapauksista kielletty epämuodostuma yhdistetään skolioosiin, synnynnäisiin sydänvirheisiin, Marfan-oireyhtymään tai muihin sidekudosairauksiin.

Kliiniset oireet

Keel-kanta voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiseen kantaan.

 • Tyyppi 1. Sille on tunnusomaista rintalastan ja rannikon ruston symmetrinen ulkonema. Tämäntyyppisellä rintalastan epämuodostuksella xiphoid-prosessi siirtyy alaspäin.
 • Tyyppi 2. Korpukannan tyyppi, jolla on tällainen epämuodostuma, rintalastan siirtyminen alaspäin ja eteenpäin, tai rinnassa oleva keskimmäinen tai alempi kolmasosa on taipunut. Tämäntyyppiseen muodonmuutokseen liittyy yleensä kylkiluiden kaarevuus.
 • Tyyppi 3. Rannikkotyyppi. Tämäntyyppisissä epämuodostumissa on pääasiassa mukana rintakoruja, jotka on taivutettu eteenpäin. Rintalastan kaarevuus ei yleensä ole merkittävä.

Keelin muotoiset epämuodostumissa esiintyvät oireet ovat yleisempiä nuorilla, ja ne voivat olla vakavan hengenahdistuksen muodossa, joka esiintyy vähäisellä rasituksella, heikentyneellä kestävyydellä ja astmalla. Tämä johtuu siitä, että rintaseinän retki on rajoitettu rinnassa olevan kiinteän anteroposteriorin halkaisijan vuoksi, mikä johtaa jäljellä olevan tilavuuden, takypnean ja kompensoivan diafragmaalisen retken lisääntymiseen.

Puolan oireyhtymä

Puolan oireyhtymä on nimetty Albert Polandan mukaan, joka kuvaili ensin tämäntyyppistä rintakehän epämuodostumista koulun havaintojen seurauksena ja kuuluu sairauksien ryhmään, joka liittyy rintakehän alikehittymiseen. Tämä oireyhtymä sisältää epänormaalin pectoralis majorin, pectoralis-lihaksen, anterior-serratusin, kylkiluiden ja pehmytkudoksen kehittymisen. Lisäksi voi esiintyä käden ja käden epämuodostumia.

Polandan oireyhtymän esiintyvyys on noin 1 tapaus 32 000 syntymää kohden. Tämä oireyhtymä on 3 kertaa yleisempää poikien kuin tyttöjen kohdalla, ja 75%: lla potilaista oikea puoli vaikuttaa. On olemassa useita teorioita tämän oireyhtymän etiologiasta, joihin kuuluvat alkion kudoksen epänormaali muuttuminen, sublavian valtimon hypoplasia tai intrauteriininen vamma. Mikään näistä teorioista ei kuitenkaan ole osoittautunut hyödylliseksi. Puolan oireyhtymä liittyy harvoin muihin sairauksiin. Joillakin potilailla, joilla on Puolan oireyhtymä, esiintyy leukemiaa. Tämän oireyhtymän ja Mobius-oireyhtymän välillä on selvä yhteys (kasvojen hermon yksipuolinen tai kahdenvälinen halvaus, näköhermon herkkyys).

Puolan oireyhtymän oireet riippuvat puutteen asteesta ja useimmissa tapauksissa ne ovat kosmeettisia valituksia. Potilailla, joilla on merkittäviä luunvaurioita, voi esiintyä keuhkopöhön, erityisesti yskimisen tai itkemisen yhteydessä. Joillakin potilailla voi olla toiminnallisia ja hengitysvaikeuksia. Keuhkot itse eivät kärsi tästä oireyhtymästä. Potilailla, joilla on merkittäviä lihasten ja pehmytkudoksen puutteita, liikunnan sietokyvyn lasku voi ilmetä.

Vaimo-oireyhtymä

Oireyhtymä Rintakehän vaimo tai etenevä dystrofia, joka johtuu rintakehän ja keuhkojen hypoplasian sisäisestä kasvusta. Tämä oireyhtymä kuvattiin ensin vuonna 1954 Wivesin vastasyntyneillä. Ja vaikka useimmissa tapauksissa tällaiset potilaat eivät selviä, mutta joissakin tapauksissa operatiiviset hoitomenetelmät sallivat tällaisten potilaiden elämisen. Vaimon oireyhtymä on periytynyt autosomaalisesti resessiivisesti ja mitään yhteyttä muihin kromosomaalisiin poikkeavuuksiin ei ole havaittu.

Rintalastan viat

Rintalastan viat voidaan jakaa neljään tyyppiin, ja kaikki ovat harvinaisia: sydämen rintakehä, sydämen kohdunkaulan ectopia, sydämen sydämen ektopia ja rintalastan pilkkominen. Sydän rintakehä ectopia on sydämen sijainnin poikkeama rintakehän ulkopuolella, ja sydän ei ole täysin suojattu tiheällä luukudoksella. Sydämen rintakehän ektopiaa sairastavien potilaiden eloonjäämisaste on hyvin alhainen, ja vain kolme onnistunutta kirurgisen hoidon tapausta on kuvattu 29 operaatiosta tämän poikkeaman kanssa.

Sydänkaulan ectopia eroaa rinnasta vain sydämen epänormaalin sijainnin lokalisoinnissa. Tällaisilla potilailla ei yleensä ole mahdollisuutta selviytyä. Potilailla, joilla on thoracoabdominal ectopia, sydän sijaitsee rintalastan alapuolella. Sydän on peitetty kalvolla tai ohuella iholla. Sydän alaspäin suuntautuva siirtyminen on seurausta puoliluuntaisesta perikardiaalivajauksesta ja kalvovirheestä. Usein on myös vatsan seinämän vikoja.

Rintalastan halkeaminen on neljän anomalian vähiten vakava, koska sydän on lähes suljettu ja on normaaliasennossa. Rintalastan osittainen tai täydellinen katkaisu on läsnä sydämen päällä, ja osittainen erotus tapahtuu useammin kuin täydellinen pilkkominen. Tämän anomalian sydämenvikoja aiheuttavat yhdistykset ovat melko harvinaisia. Useimmissa lapsissa rintalastan repeämä ei yleensä aiheuta erityisen havaittavia oireita. Joissakin tapauksissa hengityselinten oireet ovat mahdollisia rintalastan vian paradoksaalisen liikkeen seurauksena. Kirurgisen hoidon pääasiallinen indikaatio on tarve suojata sydäntä.

diagnostiikka

Rintakehän epämuodostumien diagnoosi ei yleensä aiheuta suuria vaikeuksia. Instrumentaalisten tutkimusmenetelmien etualalla on radiografia, jonka avulla voimme arvioida sekä muodonmuutoksen muotoa että astetta. Rintakehän CT-skannaus antaa mahdollisuuden määrittää paitsi luuvirheitä ja rintalastan muodonmuutoksen astetta, myös mediastiinan, sydämen, syrjäytymisen ja keuhkojen puristumisen läsnäolon. MRI tarjoaa laajempaa tietoa sekä luukudoksen että pehmytkudoksen tilasta, eikä siinä ole ionisoivaa säteilyä.

Sydämen ja keuhkojen toiminnan funktionaaliset tutkimukset, kuten EKG, ehokardiografia, spirografia, mahdollistavat toiminnallisen vajaatoiminnan ja leikkauksen jälkeisten muutosten dynamiikan arvioinnin.

Laboratoriotutkimusmenetelmät nimitetään, jos tarvitaan erilaistumista muiden mahdollisten valtioiden kanssa.

hoito

Rintakehän epämuodostumien hoitotaktiikka määräytyy muodonmuutosasteen ja hengityselinten ja sydämen toimintahäiriön mukaan. Pienellä epämuodostuksella, jossa on suppilon rintakehä tai kiilamainen deformaatio, konservatiivinen hoito on mahdollista - liikuntaterapia, hieronta, fysioterapia, hengitysharjoitukset, uinti, korsettien käyttö. Konservatiivinen hoito ei kykene korjaamaan muodonmuutosta, mutta sen avulla voidaan keskeyttää epämuodostuman eteneminen ja säilyttää rintakehojen toimivuus.

Kohtalaisen ja vaikean epämuodostuman vuoksi vain kirurginen hoito voi palauttaa rintakehän normaalin toiminnan.

Materiaalien käyttö on sallittua, kun määritetään aktiivinen hyperlinkki artikkelin pysyvälle sivulle.

Vihje 1: Rintakehän muodonmuutoksen korjaaminen

 • rinnan kaarevuus

Ennaltaehkäisevässä suunnittelussa lääkärin on otettava huomioon kaikki epämuodostuman osat, joita on käsiteltävä. Loppujen lopuksi jopa pienen elementin huomiotta jättäminen voi johtaa epätyydyttävään kosmeettiseen tulokseen.

Korkeusrintakehä - tämä toiminta lisää pleuraalisten tilojen määrää, jossa on suppilon kaltaisia ​​ja köysisuppilon epämuodostumia rinnassa.

Vihje 3: Miten selkärangan kaarevuus korjataan

Vihje 4: Miten rintakehä tehdään

 • Miten tehdä rinnassa hieronta vuonna 2019
 • miten hieroa rinnat vuonna 2019

Vihje 5: Miten korjata skolioosin luokka 3

Artikkelin sisältö

Mikä on vaarallinen 3. asteen skolioosi

Selkärangan patologinen kaarevuus on tämän taudin pääasiallinen kliininen piirre. Etenemisessä havaitaan selkärangan kompensoiva kaari ja S-muotoisen tai Z-muotoisen skolioosin muodostuminen. Olkapään ja olkapäiden epäsymmetrian lisääntymisen myötä lantion anatomisen rakenteen ja rintakehän muodonmuutoksen rikkominen rannikkokuoren muodostumisen myötä ilmestyy kliinisessä kuvassa. Näin ollen koko luusysteemi on mukana patologisessa prosessissa ja sisäisten elinten, erityisesti hengityselinten, kehittyminen häiriintyy. Samalla potilas käyttää epätasaisesti keuhkojen oikeaa ja vasenta osaa, mikä lisää tahattomasti hengityselinten liikkeitä saaduista selkärankaista.

Konservatiivisen hoidon tärkeimmät menetelmät

Skolioosin luokan 3 käsittelyn on oltava kattava. Se koostuu taudin etenemisen hidastumisesta ja pysäyttämisestä, joten varhainen diagnoosi ja terapeuttisten toimenpiteiden oikea-aikainen aloittaminen ovat erittäin tärkeitä.

Yksi tärkeimmistä hoitomenetelmistä on fysioterapia, joka koostuu lihasten stimuloinnista sähkövirran avulla. Sen tarkoituksena on vahvistaa selkälihaksia, parantaa verenkiertoa ja aineenvaihduntaa prosessiin kärsineellä alueella.

Mitä tulee hierontaan, tässä skolioosin vaiheessa sen pitäisi olla lempeä. Sen ominaisuus on epäsymmetria: selkärangan puolelta masseurin liikkeiden tulee olla voimakkaampia ja pitkittyneempiä.

Lääketieteellisen voimistelun, jossa on 3 asteen skolioosi, tulisi olla mahdollisimman epäsymmetrinen ja lempeä, koska liialliset kuormat voivat johtaa selkärangan vakavampaan epämuodostumiseen. Tätä varten kaikki harjoitukset suoritetaan altis.

Milloin tarvitset leikkausta?

Kirurgista hoitoa tarvitaan usein luokan 3 skolioosin hoidossa. Kysymys hänen nimityksestään päättää lääkäri, punnittuaan kaikki edut ja haitat, kun arvioidaan potilaan kattavan tutkimuksen tuloksia. Leikkauksen absoluuttisten merkkien joukossa on progressiivinen selkärangan epämuodostuma, jonka kaarevuuskulma on yli 60 astetta ja voimakas kipu, joka häviää vasta narkoottisten kipulääkkeiden ottamisen jälkeen.

Jos jostain syystä kirurgista hoitoa ei voida suorittaa, potilaalle määrätään yksittäisen lääketieteellisen korsetin kuluminen, mikä edistää patologisen prosessin kehittymisen keskeyttämistä.

Barrel, emphysematous ja kyyhky (kupera) rintakehä

Jos rintakehä irtoaa, tila voi olla seurausta perinnöllisistä tai hankituista luu- ja rustovirheistä.

Fysiologisesti tämä ehto voidaan laukaista hypersteenisen perustuslain avulla. Ihmisille, joilla on laaja luu, rintalastan ulkonema on hieman ulkoneva. Se voidaan pitää patologisena muutoksena, mutta se palaa normaaliksi, kun henkilö menettää painonsa vähän.

Lue kapea rinnassa normaaleista ja patologisista vaihtoehdoista.

Miksi rintalastan pullistuminen tapahtuu

Lapsen rintakehä tarttuu usein patologisiin prosesseihin rinnan onteloon kuin fysiologiseen hypersteeniseen perustukseen.

Suppilo ja kierre rinnassa - synnynnäinen tila. Ne esiintyvät rikkomalla luun ja ruston rakenteen muodostumista geneettisten poikkeavuuksien vuoksi. Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä patologia on peritty.

Kun lapsi tarttuu luun keskelle kehon yläosaa, oikea-aikainen hoito mahdollistaa epämuodostuman jatkumisen.

Lue lisää rintakehän epämuodostumisesta täällä.

Nuoruusiässä ulkonevaan köliin kohdistuva jatkuva paine johtaa siihen, että rintalastan paluu normaaliksi. Ortoosien ja muiden ortopedisten laitteiden avulla voidaan sulkea pois kirurginen hoito, joka on tarkoitettu kylkiluun ja rintakehän merkittävälle siirtymiselle.

On harvinaisempia synnynnäisiä patologisia syitä. Puolan oireyhtymä ja vaimo löytyvät yhdestä tapauksesta 40 000 vastasyntyneestä. Kyyhkynen pullistumaa (suppilon rintakehää) havaitaan useammin kuin rintakehän kaarevuutta.

Lapsilla, joilla on Puolan oireyhtymä, on muita dysambriogeneesin leimauksia:

 • sublavian valtimon alikehitys;
 • kivesten hypoplasia;
 • leukemia;
 • kasvojen ja optisten hermojen halvaus.

Oire Polanda aiheuttaa huomattavia kosmeettisia vikoja. Jos heitä ei hoideta aikaisin, keuhkot ja sydän ovat puristuneet.

Vaimon oireyhtymälle on tunnusomaista etenevä rintasystrofia ja luun rakenteen sisäinen kasvuhäiriö. Progressiopatologia periytyy autosomaalisen recessiivisen periaatteen mukaisesti ja liittyy kromosomaalisiin poikkeavuuksiin.

Miten ulkoneva luu ilmestyy rintaan

Vastasyntyneillä havaitaan rintakehää, kun osteo-nivelen järjestelmän synnynnäinen anomalia esiintyy rinnan epämuodostumien mukaan tyypin mukaan:

 1. suppilo;
 2. kierre.

Patologian syy on geneettiset poikkeavuudet, jotka johtavat luu- ja rustojärjestelmien muodostumisen ja kehittymisen häiriöihin. Ortoosien käyttö mahdollistaa rintakehän tukemisen oikeassa asennossa, pienissä lapsissa se edistää rinnassa olevan ontelon normaalia kehitystä. Nämä laitteet ovat kuitenkin tehokkaita vain silloin, kun tauti havaitaan alkuvaiheessa.

Jos luu ulottuu rintalastan keskelle ilman kierteen voimakasta siirtymistä, patologia voidaan korjata fysioterapian avulla. Jotkut lääkärit suosittelevat, että tällaisessa tilanteessa potilaat painavat jatkuvasti uloketta. Tämä menettely riittää palauttamaan kaarevan rintalastan normaaliasentoonsa.

Tynnyrin muoto

Lasten ja aikuisen tynnyrihartsi johtuu keuhkojen lisääntyneestä ilmavuudesta ja tämän taustaa vasten laajenevista välikappaleista.

Kun tynnyrin muodonmuutos ilmestyy:

 • luustojärjestelmän synnynnäiset poikkeavuudet;
 • ruston kudoksen liiallinen kasvu (hyperostosis);
 • sydänsiirto (ectopia);
 • kongestiiviset muutokset pleura- ja perikardipussissa.

Sairaudet, kuten riisit, luun tuberkuloosi ja syfilis, myös provosoivat rintojen suurenemista. Keuhkojen ilmavuuden lisääminen vie kuitenkin jonkin aikaa.

Myös tynnyrinmuotoinen humpu miehissä muodostuu seuraavista sairauksista:

 • aivohalvaus;
 • keuhkokuume ja keuhkokuume;
 • syringomyelia;
 • skolioosi (selkärangan kaarevuus).

Tällöin tynnyrin muotoinen pullistuma on osteo-nivelen järjestelmän patologian seuraus.

Kupera rintalastu muistuttaa ylävartalon etupuolella olevaa humppua. Potilaan ulkoisessa tutkimuksessa voidaan todeta rintalastan ulkonema, mutta myös useiden kylkiluiden siirtyminen eteenpäin.

Bulge (hump) on tyypillisempi aikuiselle. Kokenut tupakoitsijalla on usein krooninen muutos keuhkokudoksessa jatkuvan tulehduksen taustalla. Tämän takia alveolaarinen acini paisuu, mikä johtaa rinnan ontelon laajenemiseen.

Kupera (kanan) rinta lapsessa voi johtua riisistä. Patologiaa alkuvaiheissa voidaan hoitaa konservatiivisilla menetelmillä. Kielen yksinkertainen painaminen useita kuukausia peräkkäin sallii rintalastan palata alkuperäiseen asentoonsa.

Kun pidentää rintakehän etu- ja takaosaa ja poikittaisia ​​ulottuvuuksia rintalastan akuutin kulman avulla, voi olla tarpeen tehdä kirurgisia korjauksia. Näihin tarkoituksiin käytetään luun vikojen korvaamista ulkoisilla tai sisäisillä levyillä.

Jos miehellä on tynnyri, patologia voidaan poistaa leikkauksella. Tämäntyyppisillä taudeilla lääkärit suosittelevat rintalastan korjaamista plastiikkakirurgian avulla.

Päätös siitä, miten hoitaa patologiaa, tulee tehdä lääkäri. Et voi korjata sitä itse.

Mikä on emfysemaattinen rinta

Emfysemaattinen rintakehä poikkeaa tynnyrin rintakehästä. Lääkärit ymmärtävät selvästi näiden käsitteiden välisen eron.

Emfysemaattinen rintakehä kehittyy useimmiten hankitun taudin kanssa - emfyseema. Se näkyy keuhkokudoksen kroonisten muutosten taustalla ja johtaa keuhkojen alveolien laajenemiseen. Tämän seurauksena hengityselinten retki vähenee.

Kun emfysemaattinen rinta ilmestyy:

 1. krooninen keuhkosairaus;
 2. pinta-aktiivisen aineen alikehittyminen;
 3. keuhkokudoksen patologia.

Emfysemaattinen rinta esiintyy hengityselinsairauksien kanssa.

Miehillä esiintyy usein emfysemaalista rintaa. Se on seurausta tupakoinnista, myrkyllisten aineiden hengittämisestä sekä alveolaaristen acinien heikkoudesta.

Tämän tyyppisellä patologialla ei suoriteta kirurgisia operaatioita, koska ne eivät tuota terapeuttista vaikutusta. Kun keuhkokudoksessa tapahtuu kroonisia muutoksia, sen tilavuus kasvaa keuhkojen molemmilla puolilla.

Patologian syystä riippuen asiantuntijat päättävät, mitä tehdä.

Syyt kehitykseen ja pullistuneen rinnan hoitoon

sisältö:

Rintakehä on synnynnäinen tai hankittu luun tai rustokudoksen tila. Joissakin tapauksissa tämä tila saattaa ilmetä hypersteenisen perustuslain vuoksi, joka on erityisen havaittavissa laajan luun omaavilla ihmisillä. Tällöin tätä tilannetta ei pidetä patologiana ja se häviää itsestään vähäisellä laihtumisella.

Miksi näin tapahtuu

Mutta kuitenkin useammin lapsen pullistuva solu diagnosoidaan ei kehon rakenteellisten piirteiden, vaan patologisten prosessien vuoksi. Tärkein syy on luun ja rustokudoksen muodostumisen rikkominen, joka voi johtua geneettisistä poikkeavuuksista tai muista tekijöistä, jotka elävät haitallisissa olosuhteissa, haitallisia vaikutuksia kemikaalien sikiöön, lääkkeiden ottamista, vaikka useimmissa tapauksissa osoitettiin, että tämä patologia on siirretty perinnöllinen.

Rintakehän ulkonevalla luulla patologia voidaan korjata, jos käytetään oikeaa ja oikea-aikaista hoitoa. Jos puhumme toiminnasta, on suositeltavaa tehdä se vain, kun luuranko on täysin muodostunut, ja tämä tapahtuu aikaisintaan 20-vuotiaana. Kirurgisen hoidon nopeaa etenemistä voidaan kuitenkin tehdä aikaisemmin.

Joissakin tapauksissa nuorten pullistuva solu diagnosoidaan muilla sairauksilla. Nämä voivat olla:

 1. Sublavian valtimon epätäydellinen kehitys.
 2. Kudoksen hypoplasia.
 3. Leukemia.
 4. Kasvovoiman halvaus.
 5. Näönhermoston halvaus.

Tätä tilannetta kutsutaan Puolan oireyhtymäksi, mutta se on hyvin harvinaista. Lisäksi on olemassa voimakas kosmeettinen vika, ja ilman hoitoa on keuhkojen ja sydämen puristus.

Toinen oireyhtymä, joka liittyy pullistuvaan rintaan, on nimeltään Vaimon tauti. Patologia voidaan havaita varhaislapsuudessa, ja se viittaa myös mahdollisesti tappavaan. Molemmat näistä patologioista liittyvät kromosomaalisiin poikkeavuuksiin.

Kliininen kuva

Rintakehän pullistuva luu ensimmäisissä vaiheissa ei anna mitään oireita. Vähitellen he alkavat kasvaa. Niinpä esimerkiksi ulkonema näkyy yhdessä 4 - 8 reunan vetäytymisen kanssa, mikä johtaa edelleen kiilan kehittymiseen. Kaikki tämä johtaa sydämen, keuhkojen ja selkärangan häiriöihin.

Nykyään lääketieteessä tämäntyyppistä diagnoosia tehtäessä on olemassa kolmenlaisia ​​luunsiirtymiä.

 1. Manubricostal-tyyppi - pullistuminen ylempään rintaan.
 2. Rannikkotyyppi - epämuodostuma kylkiluun ruston alueella.
 3. Korpokostalny-tyyppi - rintalastan alemman puolen patologia.

Tämän tai tämän tyypin voidaan määrittää jo lääkärin ensimmäisessä tutkimuksessa, mutta diagnoosin selvittämiseksi vaaditaan röntgendiagnoosia. Radiografian lisäksi voidaan käyttää CT: n tai MRI: n kaltaisia ​​menetelmiä oikean diagnoosin tekemiseksi, mikä antaa selkeämmän kuvan taudista, jolloin voidaan ymmärtää, kuinka huonosti luut ja sisäelimet ovat kärsineet. Lisäksi on suositeltavaa tehdä CT ja MRI paitsi kylkiluiden ja rintakehän lisäksi myös selkärangan, koska tauti vaikuttaa sen terveyteen. Jos sydänsairaus epäillään, EKG voidaan määrätä sekä ultraäänitutkimus, joka sallii selvityksen siitä, onko luurakenteista painetta tähän elimeen.

hoito

Kupera rintakehä esiintyy myös naisilla, ja taudin hoitaminen on mahdotonta yksin harjoitusten avulla. Jotta saavutettaisiin todella positiivinen tulos, on välttämätöntä turvautua kirurgiseen toimenpiteeseen.

Konservatiivisen hoidon tulisi olla kattava ja se tulisi toteuttaa sairauden diagnoosin alussa. Sen pitäisi olla terapeuttisia harjoituksia, hierontaa, kipulääkkeiden ja tulehduskipulääkkeiden ottamista. Kaikki tämä auttaa vahvistamaan lihasten kehystä, parantamaan verenkiertoa keuhkoissa ja sydämessä sekä parantamaan aineenvaihduntaa.

Yksi tehokkaimmista konservatiivisista menetelmistä on dynaaminen puristusjärjestelmä, mutta vain sen hoitavan lääkärin tulee päättää sen käytöstä.

Kirurgista interventiota käytetään vain taudin nopean etenemisen kanssa ja vain silloin, kun patologia häiritsee sisäelinten työtä ja uhkaa ihmisen elämää. Toimenpide suoritetaan useimmiten Ravichin mukaan, mutta tämä ei täysin poista vikaa, mutta toiminnan kosmeettinen vaikutus on hyvä.

Toinen toimenpide suoritetaan Abramsonin mukaan, ja sen aikana korsetti on valmistettu metallilevyistä, jotka on liitetty yhteen rinnassa, mikä auttaa estämään patologisen prosessin kehittymistä.

Muuten, saatat myös olla kiinnostunut seuraavista FREE-materiaaleista:

 • Ilmaisia ​​kirjoja: "TOP 7 haitallisia harjoituksia aamuharjoituksiin, joita sinun tulisi välttää" | "6 sääntöä tehokkaasta ja turvallisesta venyttämisestä"
 • Polven ja lonkkanivelen palauttaminen arthrosiksen yhteydessä - webinarin vapaa video, jonka harjoitti terapeutti ja urheilulääketiede - Alexander Bonin
 • Ilmaiset opetukset selkäkipujen hoidossa sertifioidusta fysioterapiasta. Tämä lääkäri on kehittänyt ainutlaatuisen elvytysjärjestelmän kaikille selkärangan osille ja auttanut jo yli 2000 asiakasta, joilla on erilaisia ​​selkä- ja kaulan ongelmia!
 • Haluatko oppia hoitamaan istukkahermoa? Katsele sitten varovasti videota tällä linkillä.
 • 10 välttämättömää ravitsemuksellista osaa terveen selkärangan kannalta - tässä raportissa opit, mitä päivittäisen ruokavalionne pitäisi olla niin, että sinä ja selkäsi ovat aina terveessä kehossa ja hengessä. Erittäin hyödyllistä tietoa!
 • Onko sinulla osteokondroosia? Sitten suosittelemme tutkimaan tehokkaita keinoja lannerangan, kohdunkaulan ja rintakehän osteokondroosin hoitoon ilman lääkkeitä.

Luun rintakehä

Hoito klinikassamme:

 • Ilmainen lääketieteellinen kuuleminen
 • Kivun nopea poistaminen;
 • Tavoitteenamme on heikentyneiden toimintojen täydellinen palauttaminen ja parantaminen;
 • Näkyviä parannuksia 1-2 istunnon jälkeen;

Rintaliivi työntyy niiden kiinnityspisteiden muodonmuutoksen vuoksi. Useimmissa tapauksissa on olemassa selkärangan kaarevuuden tai lihaskuitujen dystrofian vaikutus. Jotta voisimme ymmärtää, miksi luu tarttuu rintakehään, suosittelemme, että tutustutte ensin tämän ihmiskehon tuki- ja liikuntaelimistön osaston anatomisiin ominaisuuksiin.

Aikuisella on 12 paria rannikkokaarta, joista kukin ei ylitä puoli senttimetriä paksuutta. Kylkiluut on yhdistetty rintakehän selkärangan nikamiin, mikä rajoittaa niiden liikkuvuutta. Rintakaaren etuosa on tehty rintalastan luuhun, joka päättyy xiphoid-prosessiin. Muodosta täydellinen rengas, kun suljet vain ylimmät 10 rannikkokaaria. Alemmilla kaksi kylkiluuta on liukuva tai kelluva asento edessä ja jäykkä kiinnitys alempaan rintakehään. Ne kiinnitetään sidekudoksen ja rustokudoksen avulla edellä mainittuihin rannikkokaariin. Tällainen tilanne johtaa usein erilaisiin muodonmuutoksiin. Alareunat voivat liikkua ulospäin tai sisäänpäin. Yleensä tämä ehto ei aiheuta merkittävää epämukavuutta potilaalle.

Paljon vaarallisempaa on tilanne, jossa rintakehän selkärangan kaarevuuden sattuessa jäykästi kiinnitetyt kylkikaaret syrjäytyvät. Tämä aiheuttaa koko rintakehän muodonmuutoksen, sisäelinten siirtymisen, hengityselinten ja sydän- ja verisuonisairauden.

On tietty luokitus:

 • seitsemän parin rannikkokaarta pidetään totta - niiden pullistuminen on ihmisten terveydelle vaarallisinta;
 • alla mainittuja kolmea kylkiluuta kutsutaan vääriksi, mutta jos ne ovat vahingoittuneet, myös sisäelimet voivat kärsiä (keuhkokudos, keuhkopussia, ruokatorvi, ylempi haima);
 • Kolme viimeistä reunaa kutsutaan värähteleväksi, ne ovat harvoin merkittäviä muodonmuutoksia puolijännitetyn asemansa vuoksi.

Rib on kaareva levy, joka on peitetty periosteumin ohuella kalvolla. Yllä on rustokerros, jonka on tarkoitus suojata luukudosta iskujen, loukkaantumisten, kitkan aikana hengitysteiden liikkeissä.

Ristikkokaarien välissä on hengitystyön prosesseihin osallistuvia ristikkäisiä lihaksia. Rintakehä puristuu, ja henkilö tekee hengityksen. Rinnassa rintakehä laajenee ja hengittää ulos.

Rintakehän reunojen ja nikamien välillä on niveliä, ja kiinnitys rintalastaan ​​johtuu sinartroosin muodostumisesta (tiukka nivel). Kylkiluiden sisäpuolella on syviä uria. Ne kulkevat verisuonia ja hermosäikeitä.

Rintakehän ulkonevat luut ovat aina patologinen tila, jolla on syitä. Ilman niiden eliminointia on mahdotonta pysäyttää muodonmuutosprosessia, joka lopulta johtaa sydämen, verisuonten ja keuhkokudoksen toimintahäiriöön. Poikkeuksena ovat ihmiset, joilla on hypersteeninen perustus ja jotka kärsivät hengityselinten sairauksista. Tyypillisesti emfyseeman ja kroonisen obstruktiivisen taudin yhteydessä kehittyy tynnyrin muotoinen rintakehä. Ilman keuhkosairauksien hoitoa tämän sairauden torjumiseksi on mahdotonta. Kun saavutetaan liikaa painoa ja sisäelinten rasvan kertyminen vatsaonteloon, kalvo nousee johtuen rintakehän ja vatsaonteloiden sisäisen paineen epätasapainosta. Tämä herättää rintalastan väliaikaisen pullistumisen. Painon normalisoinnin jälkeen kaikki palaa normaaliksi ilman väliintuloa.

Miksi lohkareiden luut jäävät ulos?

Lohkareen luut ulottuvat useisiin patologioihin, jotka liittyvät luiden humeraaliseen ja akromioklavikulaariseen artikulaatioon. Runko on putkimainen luu, jonka muoto on latinalainen kirjain S. Se yhdistää ylemmän raajan olkahihnaan. Sijaitsee ensimmäisen reunan edessä. Spatulalla se muodostaa akromioklavikulaarisen nivelen. Se yhdistää rintalastan sternoklavikulaarisen nivelen. Se voi vaikuttaa osteoartriitin epämuodostumiseen, minkä seurauksena epämuodostuma kehittyy lähempänä rintalastaa.

Jos lohkareiden luut jäävät ulos, on myös tarpeen tutkia nivelsiteitä ja lihaksia. Nivelsiteet ja jänteet sijaitsevat lohkareen sternoklavikulaarisen ja acromioclavicular-liitoksen alueella. Näihin paikkoihin kohdistuu vakava fyysinen rasitus, joka johtaa rustokudoksen ohenemiseen.

Claviclein lopullinen muodostuminen päättyy 25-vuotiaana. Siinä ei ole luuydintä, ja siinä on huokoinen rakenne. Tämä vaikeuttaa traumaattisten vammojen talteenottoa. Clavicle-kaarevuus voi alkaa nuoruusiässä, kun ihmisen luuranko ei pysy kasvavan lihasjärjestelmän mukana ja päinvastoin. Kasvupisteiden epäjohdonmukaisuus johtaa erilaisiin muodonmuutoksiin ja vääristymiin.

Jos lohkare pullistuu, seuraavat sairaudet on jätettävä pois:

 • akromioklavikulaarinen periartriitti ja niveltulehdus;
 • olkapään liitoksen epämuodostuma;
 • olkapään nivelen nivelreunan tuhoaminen;
 • olkapään plexiitti, joka johtaa ylemmän olkahihnan lihasten atooniin ja dystrofiaan;
 • skolioosi ja muut heikentyneet asennot rintakehän ja kohdunkaulan selkärangan kohdalla.

Yhden solukkeen laajentaminen voi olla seurausta eksostoosin kehittymisestä - kasvusta, joka koostuu rustokudoksesta, joka vähitellen kalsinoi kalsiumsuolojen kerrostumisen vuoksi. Callus voi muodostua murtumalla ja halkeamalla. Kun olkapään nivelet ovat moninaisia, nivelkapselin liiallisen venytyksen takia, voi esiintyä jänteitä ja nivelsiteitä. Tällä on vaikutusta, että lohkea laippa lähellä olkapään liitosta.

Sticks luun rinta

Aikuisilla rintaluu pysähtyy, kun kalvon, joka erottaa vatsan ja rintakehän, sijainti on häiriintynyt. Lapsilla rintalastan ulkonema voi liittyä sisäelinten (sydämen, suurten verisuonten, keuhkojen, keuhkopuun, ruokatorven) synnynnäisiin poikkeavuuksiin.

Jos rintalastan luu tarttuu ulos, ota yhteyttä ortopediseen tai selkärangan asiantuntijaan mahdollisimman pian. Diagnoosi alkaa tarkastuksella ja manuaalisella tarkastuksella. On tärkeää sulkea pois asennon rikkominen. Rintakehän lordoosin muodostumisen myötä (kohdunkaulan ja lannerangan samanaikainen koordinointi) kylkiluun kaaret siirretään eteenpäin. Tämä vaikuttaa siihen, että rintalastan eteneminen tapahtuu ja tuntuu siltä, ​​että se on sulkeva. Itse asiassa tämä on korvaava vastaus. Kun normaali asento palautuu, kaikki putoaa paikalleen.

Toinen yleinen yhdistetty patologia on rintakehän kyfoosin (ns. Pyöreä takaisin) parantaminen. Tässä tapauksessa rintakehä tulee sisään ja rintalastan xiphoid-prosessi alkaa erottua. Se ei ole pelkästään havaittavissa poikkeamassa muodossa, vaan se on nähtävissä ihon ja ihonalaisen rasvakerroksen läpi.

Paljon vaarallisempaa on tilanne, jossa rintojen luu tarttuu kylkiluun muodossa. Tämä voi johtua murtumasta, joka on kasvanut yhdessä väärin. On erittäin tärkeää tehdä differentiaalidiagnostiikka tuumoriprosessin, eksostoosien jne. Avulla. Pakollinen diagnostinen tutkimus on rintaröntgen. Jos tarkkaa diagnoosia ei ole mahdollista tehdä, vaaditaan MRI-tutkimus.

Luutetaan luut hartioille

Vielä vakavampi tilanne on tilanne, jossa olkapäiden luut ulottuvat voi olla tila, jossa olkapään tavanomainen siirtymä voi olla läsnä, jota ei säädetty ajoissa. Potilaat, jotka kärsivät nivelten huulen tuhoamisesta, havaitsevat jatkuvasti humeralipään poikkeaman. Vähitellen he eivät kiinnitä huomiota näihin ylilyönteihin. Siksi he yrittävät ajan myötä tehdä ilman apua, itsenäisesti syrjäyttää. Mutta älä aina tee sitä oikein. Siksi muodostuu cicatricial-epämuodostumia, olkapään pää voi ulottua nivelontelosta.

Jos luut ulottuvat hartioille, sulje pois seuraavat tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet:

 1. olkapään liitoksen osteoartriitin epämuodostuminen (kun olkapään pää on epämuodostunut, se päällystetään luiden kasvulla ja suolan kerrostumilla - ne ovat palpoituina kuin ulkonevat luut);
 2. humeralipään aseman rikkominen nivelreunan tuhoutumisen vuoksi;
 3. nivelsiteiden, jänne-laitteiden cicatricial deformiteetti siirretyn venytyksen ja mikroskooppisen repeämisen jälkeen;
 4. sydänlihaksen patologisen herätyksen polttimien muodostuminen bisepsian ja tricepsin paksuudessa;
 5. liiallinen lihaskuitujännitys kohdunkaulan osteokondroosin pahenemisessa radikulaarisen oireyhtymän kanssa (yleensä tähän tautiin liittyy voimakas kivun oireyhtymä);
 6. olkapään pyöreä periarteriitti;
 7. pehmeiden ja luukudosten tuumoriprosessi.

Erotusdiagnostiikkaan kuuluvat tutkimus, toiminnalliset testit, radiografiset kuvat, ultraääni, röntgenkuvat, EKG ja MRI. Jos olet huolissasi rannikkokaarien pullistuneista luista, rintalastan tai olkapään nivelestä, voit rekisteröityä ilmaiseen alkukonsultointiin manuaalihoitoklinikassamme. Kokenut lääkäri suorittaa täydellisen tutkimuksen, tekee tarkan diagnoosin ja antaa yksittäisiä suosituksia korjaavasta hoidosta.

Mitä jos rintalastan luut jäävät ulos?

Ensimmäinen asia, jos rintalastan luut jäävät ulos, on tehdä perusteellinen diagnoosi. Voit tehdä tämän tapaamalla ortopedin tai selkärangan.

Noin puolessa kaikista kliinisistä tapauksista rintalastan, kylkiluun ja lohkojen luut piristyvät selkärangan kaarevuuden vuoksi. Skolioosin ensimmäiset kliiniset oireet ovat seuraavat:

 • yksi terä sijaitsee toisen alapuolella;
 • lohkareet sijaitsevat eri tasoilla ja yksi niistä voidaan deformoida;
 • alareunat ovat tunnistettavissa eri korkeuksilla;
 • kun yrität ottaa syvään henkeä, rintakehän toinen puoli voi pullistua liikaa, ja toinen vie liikkeelle.

Skolioosin diagnosointi on mahdollista sivututkimuksessa. Hän osoittaa selkärangan kaarevuutta ja rintakehän siirtymistä. Siirtymisasteen mukaan voit määrittää kaarevuuden asteen. Skolioosin ensimmäisessä ja toisessa asteessa hoito manuaaliterapiaa käyttäen on mahdollista. Käytetään selkärangan hierontaa ja osteopatiaa, kinesetapiaa ja vetovoimaa.

Jos rintalastan luut ulottuvat rustokudoksen tuhoutumiseen ja rannikkokaarien kiinnityspisteiden muodonmuutokseen, hoito on aloitettava alkuvaiheessa. Jos näin ei tapahdu, myöhemmin, kun arpien epämuodostuma alkaa kalkkiutua, vain kirurginen toimenpide voi auttaa.

Olkapään olkapään osteoartriitin deformoinnissa, luiden akustisessa nivelessä, on välttämätöntä käyttää vain hierontaa ja osteopatiaa. Kineettiterapia ja terapeuttiset harjoitukset, refleksoterapia ja muut menetelmät antavat positiivisen vaikutuksen. Hoito on aina kehittänyt lääkäri erikseen jokaiselle potilaalle. Ensin on tarpeen määrittää tarkka diagnoosi ja sitten poistaa rintakehän epämuodostuman syy. Sitten tehdään korjaava hoito.

Jos tarvitset lääketieteellistä apua rintakehän pullistuneiden luiden vuoksi, voit kirjautua ensisijaiseen ilmaiseen tapaamiseen selkärangan tai ortopedisen kirurgin kanssa manuaaliterapia-klinikalla.

Suurin ongelma: rintakehän epämuodostuminen teini-ikäisessä

Vanhemmat huomaavat usein rintakehän epämuodostumista nuorilla lapsilla useimmiten vahingossa: yhtäkkiä käy ilmi, että lapsi alkaa "tarttua luita" lapsen rintakehän keskelle tai päinvastoin - syveneminen näkyy. Tällaiset muodonmuutokset johtuvat rustokudoksen lisääntymisestä tai rintalastan ja kylkiluun etuosien erilaisesta kaarevuudesta. Opimme, miten käsitellä ongelmaa.

Usein nuorten diagnoosi

Tammikuussa Nikolai Alekseev kääntyi 13-vuotiaaksi. Perinteisesti syntymäpäivää vietettiin vesipuistossa. Me uimme uima-altaissa, rullattiin kukkuloille ja otimme tietysti paljon kuvia. Huhtikuussa päätettiin jo perheenjäsenten syntymäpäivän kunniaksi. Nikolain äiti Lyudmila huomasi ensimmäistä kertaa, että hänen poikansa rintakuva näyttää jotenkin outolta. "En tiennyt mitä se oli, kuinka vaarallista se oli tai mitä sen kanssa tehdä." Minun mielialani heikkeni, mutta pidin itseäni kädessäni ja muistutin jatkuvasti henkisesti, ettei mikään kauhea ollut tapahtunut, lapsi oli iloinen ja iloinen, emmekä olleet vielä olleet lääkärin kanssa. Kotona tarkistin jälleen tammikuun syntymäpäiväni kuvia ja varmistin, ettei niissä ollut vielä mitään. Mutta se, että käsittämätön ”juttu” ilmestyi lapsen rinnassa kolmen kuukauden aikana, ei lisännyt optimismia, joten emme lykänneet lääkärin käyntiä, ja kahden päivän kuluttua menimme ortopediseen klinikaan yksityiselle klinikalle. He kuulivat diagnoosin - "kielletty rintakehän epämuodostuma". He eivät pelottaneet meitä, tarjosi meille ongelman ratkaisun erikoisharjoituksilla. Totta, lääkäri ei antanut takeita - vain kevyt toivo, että hyvä tulos on mahdollista. Kysymyksen hinta ei ole vitsi, joten aloin opiskella artikkeleita Internetissä, jossa tapasin ristiriitaisia ​​tietoja: jotkut kannattavat erityistä korsettia, toiset - harjoituksia varten ja muut - toiminnasta. Mikä on kaikki ”äidin” arviot ja mitä luottaa, on hyvin vaikea ymmärtää. ”

Kuka ei ole onnekas

Useimmiten rintakehän muodonmuutoksen vuoksi lääkärit kääntävät ohuet pojat ja miehet. On käynyt ilmi, että tämä ongelma ei vaikuta tyttöihin ja pennuisiin pojiin? Valitettavasti näin ei tapahdu, eikä muodonmuutokselle ole sukupuoli-etuja, vain tytöille, se on naamioitu rinnat, ja suurille pojille - ylimääräisen rasvan kerrokselle. Asiantuntijoiden havaintojen mukaan tytöt kärsivät rintojen epämuodostumisesta kolme kertaa harvemmin kuin pojat.

Millainen hyökkäys

Yleensä deformaatiot tapahtuvat aktiivisissa kasvuvaiheissa: 5–8 ja 11–15 vuotta. Ennustaa etukäteen, kuka ja milloin ei ole onnekas, se on mahdotonta, koska taudin syitä ei ole vielä tutkittu. Yhden teorian mukaan uskotaan, että 25 prosentissa tapauksista syy voi olla geneettinen taipumus, eikä vain äiti ja isä, vaan myös isovanhemmat voivat toimia "lähteenä". Toinen mielipide on. Sikiössä rintakehä muodostuu 6-10 viikon raskauden aikana, ja jos tänä aikana äiti kärsi sairaudesta, stressistä tai jopa johti jotain väärin (esimerkiksi alkoholia), kohdunsisäinen kehitys on heikentynyt ja rinnan epämuodostumat voivat olla yksi rikkomisen seurauksista. Mutta tämä on vain teoria. Ja koska onnettomuuden syy ei ole tiedossa, ei ole olemassa menetelmiä sen ehkäisemiseksi.

Niin erilainen

Muodonmuutoksia on kahdenlaisia: suppilonmuotoisia ja kiilattuja. Lisäksi ensimmäinen tapahtuu kymmenen kertaa useammin kuin toinen. Tästä taudista on useita vaarallisia seurauksia. Ensinnäkin psyykkinen epämukavuus, jota lapset kokevat epämuodostuneella rinnalla. Toiseksi epämuodostuneet luut puristavat sen jälkeen naapurissa sijaitsevia sisäelimiä, mikä tarkoittaa, että sydän- ja verisuoni- ja hengitysjärjestelmien ongelmat alkavat. Tämä on taudin kulutus: toisaalta se ei ole tappava, toisaalta - ilman hoitoa liittyy monia ongelmia.

Toimenpide, joka voidaan parhaiten tehdä kasvun huipun jälkeen, auttaa ratkaisemaan muodonmuutoksen ongelman.

Tavallisesti koputa kiila-lääkärit

Useimmiten toiminta toteutetaan kesäkuussa, jotta opiskelijat ja oppilaat saavat aikaa toipua ennen opiskelua. Toiminta tapahtuu yleisanestesiassa, kestää noin 1,5 tuntia. Sphenoidin epämuodostumisen poistamiseen tähtäävän toimenpiteen ydin on poistaa kasvanut rusto. Operaatio tapahtuu yhdessä vaiheessa, jonka jälkeen potilas viettää 4-5 päivää sairaalassa, sitten vielä 3 viikkoa kotona. Sen jälkeen voit palata tavalliseen elämäntapaan yhdellä ehdolla - älä mene taisteluun ja älä anna keholle raskasta kuormaa vielä 3-5 kuukautta. Tämän jälkeen voit aloittaa urheilun. Sen ulkonäkö ei ole väliä, kaikki on mahdollista - uimisesta nyrkkeilyyn.

Toiminto suppilokannan poistamiseksi tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen aikana rintakehä tasoitetaan ja kiinnitetään otregirovanny-asentoon käyttämällä erityistä lukkoa. Kolmen vuoden kuluttua toisen toimenpiteen aikana pidike poistetaan.

Ennen anestesiaa, sen aikana ja sen jälkeen

Nikolai Goncharenko, Kievin kaupungin sydänkeskuksen anestesiologian osaston johtaja:

- Anestesiologin tehtävänä on tehdä anestesiaa siten, että se vaikuttaa mahdollisimman vähän lapsen kuntoon ja samalla poistaa kivulias vaikutus. Tämä saavutetaan erityisillä valmisteilla, joita annetaan kehon painon mukaan. Niitä testataan toistuvasti ja ne ovat turvallisia, joten niillä ei ole vaikutusta henkiseen ja fyysiseen kehitykseen. On myös tärkeää tietää, että lääkkeiden vaikutus voi olla erilainen, minkä seurauksena yksi lapsi herää aikaisemmin, toinen myöhemmin, mutta joka tapauksessa se on tiukasti lääkärin määräämän ajan mukainen. Jotta mahdolliset riskit voidaan poistaa leikkauksen jälkeen, potilas on lääkärin valvonnassa. Yleisanestesiaan on monia vasta-aiheita, joten suunniteltua leikkausta valmisteltaessa potilasta tutkitaan huolellisesti ja jos normia ei noudateta, toimenpide lykätään. On myös tehtävä, jos lapsi on kylmä. Jos nuori potilas on terve ja kehittyy iän mukaan, hänellä ei pitäisi olla ongelmia yleisanestesiassa.

ammattitutkinnot

Yakov Fishchenko, Ph.D., Ukrainan kansallisen lääketieteellisen akatemian traumatologian ja ortopedian laitoksen vanhempi tutkija:

- Rintakehän epämuodostumia varten on määrätty erilaisia ​​hoitomuotoja. Käytän vuosien mittaan eri vaihtoehtoja. Niinpä äskettäin tuli minulle 9-vuotias potilas, joka lääkärin neuvojen perusteella on puhaltanut putkeen neljä vuotta. Musiikillisten kykyjen kehittymisestä tästä voi olla hyötyä, mutta mikään putki ei auta poistamaan muodonmuutosta. 30 ja 40-vuotiaat potilaat käsittelevät myös tätä ongelmaa, vaikka epämuodostumia ei koskaan esiinny aikuisilla. On käynyt ilmi, että noin 30 vuoden ajan ihminen asuu tämän taudin kanssa, ja vain silloin, kun kosmeettisia epämukavuutta lukuun ottamatta alkaa terveysongelmia (sydämen ja rintalastan kipu, sepelvaltimotauti, hengitysvaikeudet, kun on vaikea hengittää puristetun rinnan takia) henkilö päättää, että on aika vihdoin ottaa itsensä.

Rinta on pullistumassa

Aiheeseen liittyvät ja suositellut kysymykset

5 vastausta

Hakusivusto

Entä jos minulla on samanlainen, mutta erilainen kysymys?

Jos et löytänyt tarvittavia tietoja tähän kysymykseen annettujen vastausten joukosta tai ongelma on hieman erilainen kuin esitetyn, yritä kysyä lääkäriltä lisäkysymystä tällä sivulla, jos se on pääkysymyksessä. Voit myös esittää uuden kysymyksen, ja jonkin aikaa meidän lääkärimme vastaavat siihen. Se on ilmainen. Voit myös etsiä tarvittavia tietoja samankaltaisissa kysymyksissä tällä sivulla tai sivuston hakusivulla. Olemme erittäin kiitollisia, jos suosittelet meitä ystävillesi sosiaalisissa verkostoissa.

Medportal 03online.com hoitaa lääkärin kanssa lääkärin kanssa käydyt lääketieteelliset neuvottelut. Täällä saat vastauksia kentänne todellisista harjoittajista. Tällä hetkellä sivustolla on neuvoja 45 alueesta: allergologi, venereologi, gastroenterologi, hematologi, geneettikko, gynekologi, homeopaatti, ihotautilääkäri, lasten gynekologi, lasten neurologi, lasten neurologi, lasten endokrinologi, dietologi, immunologi, infektiologi, lasten neurologi, lastenlääkäri, lasten endokrinologi, ravitsemusterapeutti, immunologi, infektiologi, lasten neurologi, lastenlääkäri, lastenlääkäri, lastenlääkäri, lastenlääkäri puheterapeutti, Laura, mammologi, lääkäri, narkologi, neuropatologi, neurokirurgi, nephrologist, onkologi, onkologi, ortopedinen kirurgi, silmälääkäri, lastenlääkäri, plastiikkakirurgi, prokologi, Psykiatri, psykologi, pulmonologi, reumatologi, seksologi-andrologi, hammaslääkäri, urologi, apteekki, fytoterapeutti, flebologi, kirurgi, endokrinologi.

Vastaamme 95,63 prosenttiin kysymyksistä.

Lapsi tarttuu rinnassa toiselle puolelle

Rib-hump on vakava skolioosin kaarevuus

Liitosten hoidossa lukijamme käyttävät Artradea. Kun näemme tämän työkalun suosion, päätimme tarjota sen sinulle.
Lue lisää täältä...

Neuvostoliiton lapsuus on mennyt kaukaiselle menneisyydelle, jossa idoli oli toimintakykyinen mies - poikkeuksellisen helppo nostaa, fyysisesti liikkuva matkalääkäri, ranger, metsästäjä, cowboy-kullankaivaja - ja yksi suosituimmista ja arvostetuimmista lapsista oli kiipeily: kiipeily kattoihin kiipeily aidojen yli, korkeiden puiden kiipeäminen.

Tällä hetkellä, kun kädet puristavat seuraavan puun nartun ja haavat purevat kuorta pitkin, etsivät tukea ja selkäranka, joka on samankaltainen, selkä ei yksinkertaisesti taivuta kirjaimella "sic" - se on suora merkkijonoina ja on mahdollisimman jännittynyt.

Mutta tämä on normaali, oikea, käyttöjännite. Jännitys, työskentelemällä "elämän linjan" suoristamisessa - selkärangan.

Ainoastaan ​​suora selkäranka pystyy tarjoamaan kunnollista tukea keholle ja estämään (ilman puristimia ja "sieppauksia") sisäelinten toimintaa.

Ja tämä tarkoittaa, että isännän elämä on yhtä konkreettista ja suoraa kuin tämä selkärangan sarake.

Mutta joskus "linja elämästä" tekee siksakista. Vasen tai oikea. Tätä ilmiötä lääketieteellisessä (ja pedagogisessa) "murteessa" kutsutaan skolioosiksi.

Hän johtaa tilanteeseen, jossa rungot toisella puolella kehoa eroavat, kuten avoin fani, ja toisaalta ne ovat samankaltaisia ​​kuin tuuletin, joka on niin tiukasti siirretty kuin mahdollista. Rintakehä muistuttaa sitten harmonikassa tai bayanissa olevaa turkista, jossa yläosa on venytetty, ja pohja on suljettu. Kierrä punainen turkki ruuvilla - ja samankaltaisuus on valmis.

Tätä tilannetta kutsutaan: rib-hump.

Miksi takaisin - "rokkari"?

Skolioosi muodostuu aluksi asteittain ja täysin kivuttomaksi. Ensinnäkin tämä on vain tietty poseeraus (lapsi kiinnittää keskittymisensä, nojautuen yhdelle kädelle ja puolelle ruumista pöydälle, kun taas toinen, vapaa käsi lepää reiteen).

Mutta koska kehon (selkärangan) "keskiakseli" kerta toisensa jälkeen (ja vuosi toisensa jälkeen) on yhä enemmän "kieroutunut" (ilmiö, jota kutsutaan vääntöksi), ajan myötä tavallisen asennon "paineessa" nikamat hankkivat kiilamaisia ​​ääriviivoja, jotka muodostavat selkärangan kaari, ja takaosasta - kuten mäkihuppu.

Ottaen huomioon, että lapsi istuu pöydässä melko varhaisessa vaiheessa (niin että hän voi jo lukea ja kirjoittaa kouluun), ensimmäisen luokan kynnys ylittää jo lähes täysin muodostuneen skolioottisen koululaisen, jonka takana "muistaa", kuten ei pitäisi, mutta pöydällä.

Mikä on niin huono pöytä lapsen luurankon muodostamiseksi?

Pöytä ei ole lääkäri-tutkijan suunnittelema pöytä. Siksi hän:

 • voi olla liian alhainen (tai päinvastoin liian korkea);
 • ei ole kiinteää etäisyyttä tuoliin (joka voi olla liian lähellä tai liian kaukana taulukosta);
 • ei anna mukavaa (ja samalla - työ) jalkojen asemaa sen alla (ne joko ripustuvat löysästi tai taivutetaan liikaa);
 • tasaisen pinnan näkökulmasta se ei anna fysiologista vaikutusta käsi-asemansa harjoittamiseen.

Mutta selkärangan virheelliseen asentoon on muitakin syitä. On huomattu, että selkäranka on heikko epävarmoissa lapsissa. Syynä tähän voi olla:

 • ja perheen konfliktit;
 • ja häikäisy kehon olemassa olevan tai kuvitteellisen vian suhteen;
 • ja lapsen huono terveys (alttius kroonisille infektioille tai heikentyneelle aineenvaihdunnalle, sidekudosairaus tai kohdunsisäisen kehityksen patologia).

Tapaus voi olla myös itse selkäytimessä (mukaan lukien sen kirurgisen hoidon seuraukset).

"Katu-käärme tuuli", tai missä neula on - siellä on lanka

Jos selkärangan epäsäännöllinen muoto ei välttämättä ole vielä havaittavissa 3 vuoden aikana (tai enintään 5–6 vuotta), joka ei ole vielä ilmaissut skolioosin, epätasainen muoto (kehittyneiden kompensoivien asentojen ja kävelyn avulla), niin kun se pahenee (vääntymisen ja "kasvun" myötä). selkärangan taipuma sivulle, varsinkin rintakehän alueelle, rannikolla on yhä selvempi ja keho saa tietyn konfiguraation.

Koska kylkiluun sijainti on tiukasti riippuvainen selkärangan muodosta, kun se on kaareva, ne muuttavat myös asemaansa avaruudessa - ”missä neula on, on kierre”.

Keho ottaa tällaisen muodon, ikään kuin lapsi kiipesi aidan yli ja jo puoliksi ripustaa toiselle puolelle. Mutta hän ei noussut yli, joten hän pysyi tässä asennossa: selkä on "rokkari", yksi olkapää (puolella, johon skolioosi on "suunnattu" sen "kärki") on suurempi kuin toinen ja työntyy taaksepäin (vaikka se olisi kiinnitettävä taaksepäin) liikkui toisistaan ​​("leviäminen").

Selvitettäessä kyseenalaista (prosessin alussa) tapausta pyydetään taivuttamaan selkänojaa, nojaten eteenpäin ja antamalla hartiat eteenpäin. Samaan aikaan uudelleenrakentamisen kohteena oleva alue näkyy selkeämmin ja kuperammin.

Rintakupin täydellisen kehittymisen myötä selkä on epäsymmetrinen ja muistuttaa mutkasta (miehittää puolet siitä) kukkulasta, jossa on selkärangan ”harjanne” ja jonka muodostaa erillinen käämityslinja - ”käärme” voimakkaasti ulottuvista spinousprosesseista.

Tämän vaihtoehdon mukaan rintakehä saa "epäonnistuneen", "upotetun" muodon, tulee tasaiseksi tai jopa koveraksi.

Mutta siirtyneiden kylkiluiden kohoaminen voi näkyä myös rungon rintapuolelta. Jos skolioosi on vasemmalla puolella, kupu muodostuu vasemmalle, ja jos oikea puoli on muodostettu oikealle.

Hoidon mahdollisuudet tai "ja hump ja nyt siellä..."

Teoreettisesti kylkiluun kurkun lääkäri näyttää näin.

Koska se on seurausta skolioosista, niin syrjäytetyn rintakehän palauttamiseksi (kylkiluut yhdessä kaikkien niiden mukana tulevien elementtien kanssa) riittää, että "vain"... oikeaa skolioosia! Selkärangan kaarevuuden poistamisen jälkeen kylkiluut napsahtavat paikalleen - ja niistä tehty humppu katoaa.

Siksi hoitokysymys on ensinnäkin ajan kysymys (tarkemmin ikä).

Jos 3-6 vuoden kuluttua voit vielä vakuuttaa selän ja antaa sille oikean aseman puhtaasti fyysisin toimenpitein, selkäranka ja kylkiluut ovat jo täysin (ja peruuttamattomasti väärin) muodostuneet, ja lääketiede voi tarjota vain monimutkaisen leikkauksen. Eikä se tosiasia, että se auttaa - tavan inertia väärään asentoon on liian vahva.

Voit säilyttää humpin hänen saavuttamassaan kehitysvaiheessa:

 • asianmukaisen kehon kulttuurin muodostuminen lapselle;
 • ortopedinen korsetti;
 • käyttäen liikuntaterapiamenetelmiä.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Kyky "pätevästi" istua, makuulle, paino ja jopa se, että lapsi tarvitsee, on koulutettava nuorimmista kynsistä (huolimatta huutoista, huutoista ja muista väkivaltaisista mielenosoituksista). Tämä tapahtuu parhaiten esimerkiksi satuhahmojen avulla.

Koulupussiin tai reppuun liittyvät vaatimukset ovat yksinkertaisia:

 • paino enintään 15 painoprosenttia opiskelijasta;
 • Selän vieressä olevan sivun (joustavasta muovista) tulee olla tasainen ja pehmeä (vaahtokumi), ihanteellinen on erityinen ortopedinen selkänoja.

Vaikka paino olisi pieni, sinun pitäisi opettaa lapselle "pysäyttää" ja vapauttaa olkapäät ja taaksepäin.

Myöskään urheilukenkien jatkuva kuluminen tasaisella pohjalla ei ole suositeltavaa, samoin kuin yllään kenkiä, joiden kantapää on yli 2 cm.

Pöytä tai vastaava pöytä on paras kotitehtäviin.

On välttämätöntä varmistaa, että lapsi ei "humped", lepotilassa tuolissa katsellen televisiota ja joskus nousta ylös ja suoristaa selkänsä.

Liian pehmeään patjaan nukkuminen on selkärangan kaarevuus unessa, joka on oman kehon painon alla, unohtaminen liian pehmeällä on täydellisen yöelämän lievittämisen puuttuminen.

Tietoja tyynyn koosta ja kovuudesta. Molempien indikaattorien tulee olla keskikokoisia - tyyny on liian suuri ja pehmeä aiheuttaa ongelmia niskan ja selkärangan elinten kanssa.

Ihanteellinen tyyny rullan muodossa, luoden luotettavan tuen kohdunkaulan nikamien III ja IV.

Sopivan ortopedisen korsetin pätevän (lääkärin avulla) käyttäminen, joka mahdollistaa lasten selkärangan kuormituksen vähentämisen, estää sen edelleen muodonmuutoksen.

Monimutkainen kuntohoito

Konservatiivisen hoidon toimenpiteiden pääryhmä on fysioterapian tekniikoiden käyttö, mukaan lukien:

 • erityinen voimistelu;
 • harjoituksissa vedessä;
 • pelielementit yhdessä urheilun kanssa.

Iskun tulisi kehittyä yhtä tasaisesti kehon kaikkiin lihasryhmiin, mikä vakauttaa selkärangan tilaa.

Meidän ei pidä unohtaa hierontaa, hengitysharjoituksia ja vastaavia menetelmiä.

Kaikki terapeuttiset toimenpiteet on toteutettava vain hoitavan lääkärin luvalla.

Yhtä tärkeää on taustalla olevan sairauden hoito, joka johtaa metabolisiin häiriöihin lasten selkärangan kudoksissa.

Resektio äärimmäisenä mittana

Jos kylkilukon konservatiivinen hoito epäonnistuu, he käyttävät kirurgisen korjauksen käyttöä, joka koostuu keinomaisesti palauttamaan rintakehän muodon, johon kuuluu humpun muodostavien kylkiluiden resektio.

Kirurginen interventio voidaan suorittaa yksinomaan kupera puolella, jossa on kylkiluun osteotomia (sen kanssa tai ilman sitä), suuren kylkilohkon segmentin tai sen keskiosan resektio on mahdollista.

Kirurgiseen tekniikkaan voi sisältyä koveran puolen puuttuminen yhdessä koveran puolen kylkiluiden osteotomin kanssa, jota seuraa resektoitujen fragmenttien liikkuminen (lyhyempien kylkiluiden pidentämiseksi koveralla puolella).

Huolimatta monista kirurgisen korjauksen menetelmistä 100-prosenttista hoitomenetelmää ei ole vielä löydetty.

Liitosten hoidossa lukijamme käyttävät Artradea. Kun näemme tämän työkalun suosion, päätimme tarjota sen sinulle.
Lue lisää täältä...

"Ennuste" tai näkymä tulevaisuudesta

On kaksi näkökohtaa, jotka muokkaavat rannikon humpun tulevaa omistajaa.

Ensimmäinen, esteettinen-psykologinen, sisältää potilaan vieraantumisen koko elämästä ja inhimillisestä yhteiskunnasta, kun otetaan huomioon hänen ruumiinsa ilmeinen epämuodostuminen. Tämä vaikuttaa sekä potilaan luonteeseen että psyyken tilaan hänen läheisessä ympäristössään.

Toinen on selkärangan ja rintakehän epämuodostuma, mikä johtaa ongelmiin näiden rakenteiden sisällä olevien elinten kanssa, eli sekä neurologisten että yleisten somaattisten olosuhteiden etenemisen "näkökulmasta" (erityisesti kardiopulmonaarisen vajaatoiminnan iän myötä).

Siksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla estetään patologian eteneminen ennen lapsen luurangon muodostumisen päättymistä ja lapsen kasvua:

 • säännölliset tarkistukset selkärangan patologian varhaisimmalle havaitsemiselle;
 • sairauden hoitoon, mikä pahentaa prosessia;
 • keskitytään vanhempiin oikean asennon ja kehon kulttuurin "kouluttamiseen".

Ennaltaehkäisy: pidä linjat ja pidä polkuja!

Vain lapsuudesta lähtien liikkuvin elämäntapa pystyy takaamaan lapselle skolioosin ja rannikkokorvan alkamisen!

Eivät vain varastaneet lapsuudesta lapselta, eivät riistämättä häntä mahdollisuudesta "elää väkijoukossa", pelata ja fantasisoida omalla tavallaan, kykyä tehdä jotain näennäisesti hullua (kehittää itsetuntoa), harjoittamalla "lapsi-intialaista" lähestymistapaa elämään: pidä linjat - ja pidä polkuja! - voit olla rauhallinen tulevaisuuden kannalta.

Tuleva suora ja joustava selkä!

Clavicle: missä se on, mitä toimintoja se suorittaa, mahdolliset vammat ja sairaudet

Jokainen ihmiskehon luu on hänelle erittäin tärkeä. Ja solmio ei ole poikkeus. Lue, missä tämä luu on, mitä sen ominaisuuksia ja roolia on, sekä sen mahdollisia sairauksia, lue alla.

Claviclein latinalainen nimi on clavicula. Tämä on ainoa luu, joka yhdistää käsivarren kehon kanssa, joten sen arvoa on vaikea yliarvioida. Se sijaitsee ensimmäisen reunan yläpuolella. Se on paritettu luu - toisin sanoen jokaisella on yleensä kaksi. Sitä pidetään osana ylempää olkahihnaa.

Artikkelin sisältö:
rakenne
Tärkeimmät toiminnot
Mahdolliset mekaaniset vauriot
tauti

Sen ulompi pää yhdistää tämän luun partaan ja sisempi pää yhdistyy rintalastaan. Se on liitetty luurankojen näihin osiin nivelsideiden avulla, jotka muodostavat nivelten. Jos ajattelet tarkalleen, missä kauluspaikka sijaitsee, tulee selväksi, että sen loukkaantuminen ja muut sairaudet aiheuttavat suuren vaaran koko keholle. Loppujen lopuksi tärkeimmät "valtatiet" kulkevat luiden läpi. Lisäksi on olemassa useita elimiä, joihin henkilön elintärkeä toiminta suoraan riippuu. Clavicleia ympäröivät jänteet ja viisi lihaksia, jotka ovat vastuussa rintakehän ja kohdunkaulan alueiden työstä. Luun alla ovat suuret alukset, jotka toimittavat verta ylempiin raajoihin.

Ihmisen kehon "kartan" sijainnin sijainti on erittäin haavoittuva. Monet epäonnistuneet putoamiset aiheuttavat luunvaurioita: mustelmia, syrjäytymisiä tai jopa murtumia.

Rakenne ja ominaisuudet

Runkoa ja kehoa yhdistävä luu on huokoinen. Kohdistimen rakenne on yksinkertainen. Se on pääkappale, jossa on kaksi päätä: acromion (ulkoinen) ja perä (sisäinen). Luun muoto muistuttaa venytettyä latinalaista kirjainta S. Sen pituus vaihtelee kahdentoista ja kuusitoista senttimetrin välillä.

Luunydin puuttuu solmun sisällä. Mutta tämä ei eroa useimmista hänen "kollegoistaan". Mutta se seikka, että lohkare ennen toista saa ossifiointipisteen, tekee siitä ainutlaatuisen. Tämä tapahtuu noin kuudes viikon kohdunsisäinen kehitys. Luutumisen prosessi, joka alkoi niin aikaisin, päättyy vasta 25-vuotiaaksi.

Aikuisen röntgentutkimuksen aikana luun alemmalle pinnalle voidaan nähdä tietty kartiomainen tubercle. Tämä on tavanomainen piirre solunrakenteen rakenteessa. Mutta joskus tämä koulutus tehdään tulehdukseksi.

Mutta jos kasvua on löydetty solukerroksesta ja sen alkuperä on tuntematon, tämä voi tarkoittaa patologiaa: neurinoma, osteokondroma, chondroma ja jopa Ewingin sarkooma. On erittäin tärkeää kiinnittää huomiota oireisiin ja aloittaa hoito.

tehtävät

Claviclein tärkeimmät toiminnot ovat:

 • Fyysisten impulssien "kuljettaminen" yläraajoista aksiaalisen luuston luisiin;
 • niiden kanavien suojaaminen, joiden kautta lymfi-, veri- ja hermosignaalien liikkuminen tapahtuu (kaikki ne ovat tietyn luun alla);
 • varmistaa mahdollisimman suuri käden liikkuvuus (tämän luun ansiosta yläreuna on melko kaukana rintakehästä, mikä poistaa kitkan).

Mielenkiintoinen havainto liittyy claviclein viimeiseen toimintoon. Osoittautuu, että primitiivisissä ihmisissä ja nisäkkäiden välimuodoissa tämä luu oli hieman lyhyempi kuin nykyaikaisilla ihmisillä. Kehityksen aikana se lisääntyi Homosapiensin aktiivisen työtoiminnan yhteydessä.

Mekaaniset vauriot

Mekaaniset vauriot klavikselle ovat kolmea tyyppiä: sekoittuminen, dislokaatio ja murtuma.

 1. Mustelma on suljettu kudosvaurio ilman huomattavia muutoksia sen rakenteessa. Se tapahtuu suoraan ja välillisesti. Ensimmäinen on aiheutunut suorasta mekaanisesta vaikutuksesta solukkoon; ja toinen - viereisessä rinnassa, olkapäässä tai käsivarressa. Loukkaantumisen seurauksena kudokset puristuvat, pienet alukset vahingoittuvat, mikä johtaa hematomien muodostumiseen. Vakavan vamman oireet ovat käsivarren herkkyyden menetys ja sen fyysisen aktiivisuuden väheneminen.
 2. Poikkeamat erotetaan kahdella eri tavalla: acromiale ja rintalastat. Kaikki riippuu siitä, kummankin lohkon puolella on vaurioitunut - sisältä tai ulkopuolelta. Acromial on yleisempi. Poikkeama tulee pääsääntöisesti seurauksena kädelle putoamisesta, selkänojasta tai olkapäästä. Tärkeimmät oireet ovat kipu, kärkien pullistuminen ja vaurion turpoaminen. Ylemmän raajan liikuttamista on lähes mahdotonta siirtää voimakkaasti.
 3. Klaasipuristus on vakavin vammoja. Hän on myös useimmiten tulosta seurauksena epäonnistuneesta pudotuksesta tietylle raajalle tai olalle. Murtuman pääasiallinen oire on kyvyttömyys nostaa kättä loukkaantuneelta puolelta. On myös voimakasta kipua ja vaurion paikka paisuu.

Näiden vammojen hoito riippuu niiden monimutkaisuudesta. Sovelletaan erilaisia ​​menetelmiä: voiteiden parantamisesta leikkauksiin. Traumatologien ja ortopedien kuntoutuksen aikana harjoitetaan laajalti clavicular-ortrezia - erityistä hihnojen muodossa olevaa laitetta, jonka ansiosta lohko palautuu nopeammin.

Ei-mekaaniset sairaudet

Luun ei-mekaaniset patologiat voidaan osoittaa alla kuvatulla tavalla.

 1. Sisäinen oireyhtymä. Se tapahtuu, kun henkilö istuu taivutettuna pitkään. Patologian pääasiallinen oire on kipu lantion ja rintalastan alueella. Hoitamattomana oireyhtymä voi johtaa torticolliksen kehittymiseen.
 2. Hermokasvaimen. Se on hyvänlaatuisen luonteen kasvua. Se kehittyy vuosien tai jopa vuosikymmenien aikana. Yleisempi ikääntyneillä. Se ilmenee kipuna, joka voi ”ampua”, antaa olkapäälle ja käsivarteen, ja se voi tuntua vain, kun palavoitetaan solukkopinta-ala. Neurooman pahanlaatuinen muutos tapahtuu hyvin harvoin.
 3. Luu-rusto-. Se on myös hyvänlaatuisen luonteen kasvu. Usein tapahtuu lapsilla. Se voi saavuttaa 12 senttimetriä. Näyttää kipu ja käden liikkeen vaikeus.
 4. Chondroma. Rakennus, joka voi itää luuhun. Se kehittyy hitaasti. Useimmiten diagnosoidaan ihmisiä, jotka ovat astuneet yli 30-vuotisen virstanpylvään. Jos klavikulaatio sattuu ja viereiset viereiset nivelet, chondroma todennäköisimmin tapahtuu. Uusi kasvu viittaa myös hyvänlaatuisiin, mutta jos on olemassa vain yksi kertakorvaus, riski sen muuttumisesta onkologiaan on suuri.
 5. Kohdistimen osteomyeliitti. Tulehdus tarttuvan luun luissa. Käsittelee vakavia sairauksia. Sen avulla suonensisäinen ja nekroottinen prosessi peittää sen kokonaan. Se on usein seurausta mekaanisista vaurioista tai munuaissairaudesta, diabetesta jne. Osteomyeliitin oireet ovat kipu, ihon punoitus, sublavian ja supraclavicular-imusolmukkeiden tulehdus. Sairaus voi johtaa vammaisuuteen.
 6. Ewingin sarkooma. Sitä pidetään yhtenä vakavimmista sairauksista, joihin solukko voi altistua. Kipu, turvotus, suonikohjuja, unihäiriöt, hengitys ja ruokahalu, krooninen väsymys, unettomuus, hemoptyysi.

Kaulakoru on tärkeä luu, jonka avulla henkilö voi siirtää kätensä vapaasti. Kaikki siihen liittyvät patologiset prosessit voivat vaikuttaa haitallisesti elämänlaatuun, ja joskus ne aiheuttavat uhan.

On mahdotonta jättää huomiotta jopa pienimpiä häiritseviä oireita ja odottaa, että ”se kulkee itsestään”. Jotta vältytään seurauksista, on parempi olla turvallinen ja ottaa yhteyttä lääkäriin ajoissa.

Cure arthrosis ilman lääkitystä? Se on mahdollista!

Hanki ilmainen kirja ”Step-by-step suunnitelma polven ja lonkkanivelen liikkuvuuden palauttamiseksi nivelrikon sattuessa” ja alkaa toipua ilman kalliita hoitoja ja toimintoja!

Lapin kylkiluiden kaarevuus johtaa rinnan epäsymmetrisyyteen. Tila on vaarallinen ihmisten terveydelle. Rintaontelon koon vähenemiseen liittyy sydämen ja keuhkojen puristuminen. Tätä taustaa vasten keuhkojen verisuonissa esiintyy kongestiivisia muutoksia, jotka voivat aiheuttaa infiltraation kertymistä pleuraaliseen (eksudatiiviseen pleurisyyn), perikardiaalialueeseen (perikardiitti) ja muihin vakaviin komplikaatioihin.

Yleisimmät rintakehän syyt ovat syntymävikoja. Suppilonmuotoinen tai kiilamainen solu johtaa kylkiluiden kaarevuuteen. Jos patologiaa ei hoideta, se etenee koko elämän ajan. Aikaisella hoidolla voidaan välttää kielteisiä seurauksia.

Näiden olosuhteiden syyt ovat 2 tekijää:

 • peräsuolen synnynnäinen poikkeama;
 • kallion ruston kasvua.

Jos rustot ovat epäsymmetrisiä, lapsen toisella puolella voidaan jäljittää kaareva rintakehä. Jos et korjaa vikaa ajoissa, on monimutkainen muodonmuutos, jossa on kylkiluiden kaarevuus, joka voidaan eliminoida vain toiminnallisella tavalla. Harkitse edellä mainittuja seikkoja yksityiskohtaisemmin.

Miksi patologia tapahtuu

Lapsissa olevien kylkiluiden kaarevuus johtuu synnynnäisistä ja hankituista tekijöistä. Synnynnäiset poikkeavuudet, jotka johtavat lapsen epäsymmetriaan:

 1. luun ja rustokudoksen muodostumisen rikkominen;
 2. neurologiset sairaudet, joilla on lihasten inervaatio;
 3. rintalastan anomalia (halkeama, kaksinkertaistuminen).

Harvoissa tapauksissa lapsella voi olla yhdistetty patologia. Esimerkiksi ontto (suppilonmuotoinen) rintakehä voidaan yhdistää kupera (kiilamainen). Patologiaa vaikeuttaa kalvon vaurioituminen. Tällaisessa tilanteessa lasten kohdalla kylkiluiden siirtymistä havaitaan samanaikaisesti kalvon ruokatorven aukon herniaisten kanssa.

Tutkijat tutkivat aktiivisesti suppilon ja kiilain muodonmuutoksen syitä. Todettiin, että patologia on yleisempää tytöissä (4 kertaa useammin). Kliiniset kokeet ovat osoittaneet, että useimmilla potilailla, joilla on tämä tauti, on myös muutoksia kaulavaltimossa. Ne voivat olla yksipuolisia ja kaksipuolisia.

Mitä vikoja johtuu kylkiluiden kaarevuudesta

Rintalastan viat on jaettu kolmeen tyyppiin:

 • kohdunkaulan ja rintakehän ectopia;
 • rintalastan katkaisu;
 • sydämen siirtyminen.

Sydän ei ole suojattu tiheillä kudoksilla, joten sen laajeneminen ja siirtyminen johtaa rinnan kaarevuuteen. Kun sydämen syrjäyttäminen on hyvin vaikeaa suorittaa tehokasta hoitoa patologiassa. Kirjalliset lähteet sanovat, että leikkauksen jälkeen vain kolmesta 30 lapsesta oli vapautettu.

Kun sydämen kohdunkaulan ectopia siirtyy kehoon. Tällaisessa tilanteessa ennuste on erittäin epäsuotuisa (jopa tappava). Lapsilla, joilla on vatsaontelon sijainti, eloonjäämismahdollisuudet ovat korkeammat. Vatsan seinän viat on ommeltu kirurgisesti, ja kylkiluiden kaarevuus korjataan plastiikkakirurgialla.

Harvinaiset synnynnäiset poikkeavuudet

Rintakehän harvinaisia ​​synnynnäisiä poikkeavuuksia ovat oireyhtymät:

Puolan oireyhtymä viittaa sairauksiin, jotka kehittyvät seuraavien lihasryhmien poikkeavuuksien vuoksi:

 • pieni ja suuri rintakehä;
 • etuvarusteet;
 • välikohdat.

Sairaus kehittyy harvoin 1 tapauksen kohdalla 30 000 lapselle. Pojissa on patologia 3 kertaa useammin kuin tytöissä. 75%: ssa tapauksista oikeanpuoleinen puoli vaikuttaa. Patologian taustalla tutkijat paljastavat usein sublavian valtimoiden ja joidenkin sisäelinten alikehityksen.

Puolan oireyhtymä yhdistetään usein synnynnäiseen Möbius-anomaliaan. Kun hän havaitsi kosmeettisia vikoja, keuhkojen leviäminen. Joillakin potilailla patologian taustalla esiintyy hengitysvaikeuksia. Itse keuhkot eivät kuitenkaan muutu patologiassa.

Oireyhtymä Vaimo on keuhkoputkien hypoplasiasta ja luun kasvun heikkenemisestä johtuva rintakipu. Patologiaa kuvattiin ensin vuonna 1954. Useimmissa tapauksissa vaimon oireyhtymä on perinnöllinen. Se siirretään sukupolvelta toiselle autosomaalisesti recessivisellä tavalla.

Onko mahdollista korjata ongelma

Lapsen rinnassa oleva käyrä useiden komplikaatioiden ja sisäelinten patologisen siirtymisen takia edellyttää hoitotaktiikan huolellista valintaa. Ribereiden kaarevuuden korjaamiseksi käytetään konservatiivisia ja kirurgisia menetelmiä.

Konservatiivisen hoidon periaatteet:

 1. ortopediset ortoosit;
 2. anti-inflammatoriset ja kipulääkkeet;
 3. oireenmukainen hoito;
 4. metabolisten häiriöiden korjaus;
 5. terapeuttisia harjoituksia.

Edellä mainitut menettelyt ovat harvoin tehokkaita. Ne estävät vain taudin etenemisen. Konservatiivista hoitoa sovelletaan ennen leikkausta.

Kirurginen hoito

Rintanapin kirurginen käsittely perustuu seuraavien menetelmien käyttöön:

 • Kondrashinin, Urmonasin ja Ravichin mukaiseen torakoplastiaan kuuluu rannikko- ja peräsuolikompleksin palauttaminen ilman keinotekoisia kiinnittimiä;
 • Marshevin, Plakseychukin, Grossin, Gafarovin ja Isakovin mukaan torakoplastia käytetään ulkoisten kiinnittimien käyttöä;
 • rintalastan pyörimismenetelmät 180 asteen kulmassa ja lihasten patologian poissulkeminen;
 • keinotekoisten implanttien käyttö 1-2 asteen vähäisten muodonmuutosten poistamiseksi;
 • Timoschenkon, Reichbenin ja Nassin torakoplastia liittyy sisäisten kiinnittimien asentamiseen.

Lapsen kaareva rintakehä eliminoidaan tehokkaimmin leikkauksella. Erikoislevyjen istutuksen avulla voit estää rintojen kaarevuuden ja korjata kylkiluut. Sisäiset implantit auttavat lyhentämään kuntoutusjaksoa. Laite ei häiritse tavanomaista elämäntapaa eikä aiheuta epämukavuutta lapselle.

Suppilon ja kiilan epämuodostuma johtaa toissijaisiin muutoksiin sisäelimissä. Patologiaa vaikeuttavat vakavat kosmeettiset viat. Sen korjaamiseksi on usein tarpeen suorittaa useita toimintoja useiden vuosien ajan.

Lapsen kaareva rintakehä voi aiheuttaa vakavan patologian, jota on vaikea hoitaa konservatiivisilla menetelmillä. Kaarevuuden korjaamiseksi kirurgista hoitoa tarvitaan eniten.


Lue Lisää Yskä